Montcada

Lunes
11:00-13:30, 16:00-20:30
Martes
16:00-20:30
Miércoles
11:00-13:30, 16:00-20:30
Jueves
16:00-20:30
Viernes
16:00-19:00
Sábado
Cerrado
Domingo
Cerrado

El nostre Mètode

A MY ENGLISH HOUSE participaràs en classes dinàmiques i divertides basades en la pràctica oral amb temàtiques molt diferents. Tindràs la possibilitat d'aprendre fent i posar en pràctica el nostre mètode learn by doing.

El llenguatge que treballem és molt ric en expressions idiomàtiques i tot el nostre alumnat aconseguix un salt quantitatiu de nivell. A més, tot el procés d'ensenyament/aprenentatge està relacionat i vinculat amb el currículum oficial segons l'etapa i el nivell.

Play Video

Les escoles estan distribuïdes en diferents atmosferes d'aprenentatge o workshops. Això influeix de manera positiva en els nostres alumnes, captant així un gran interès i atenció a cadascuna de les nostres sessions.

Proporcionem materials propis elaborats minuciosament a les nostres instal·lacions per aconseguir les propostes establertes al programa acadèmic, amb l'objectiu que tant aprenentatge com diversió comparteixin protagonisme.

Elaborem tots els continguts pedagògics i dissenyem manuals únics per potenciar lefecte de la nostra metodologia.

Equip pedagògic

L’equip de My English House Montcada està format per professionals natius i/o bilingües amb experiència prèvia en l’ensenyament de la llengua anglesa, dedicats a oferir la millor proposta educativa per als nostres estudiants. Els nostres professors estan compromesos a ajudar a cada alumne a explotar al màxim el seu potencial, i han estat formats per conèixer i dur a terme les estratègies més efectives i innovadores perquè els alumnes aprenguin d’una manera divertida, interactiva i, sobretot, significativa.

A més a més, els nostres professors són càlids, amables i pacients, per poder connectar fàcilment amb els alumnes i crear un ambient d’aprenentatge positiu i acollidor, important perquè el procés funcioni. Ells entenen que cada nen i nena té un ritme d’aprenentatge diferent, i treballen de valent per assegurar que cada estudiant rep l’atenció i el recolzament que necessita per tenir èxit en el seu propi procés d’aprenentatge. El nostre professorat sap com motivar i guiar als alumnes perquè se sentin còmodes amb la pràctica de l’idioma, sobretot a nivell oral.

Per últim, i no per això menys important, el nostre equip està compromès amb l’educació continua i es manté actualitzat per conèixer les últimes tendències i tècniques d’ensenyament de l’anglès. Durant les sessions de programació, avaluen, actualitzen i adapten els seus mètodes per assegurar que els estudiants tinguin la millor experiència possible.

Maria_Montcada
MARIA GÓMEZ PEÑAFIEL (DIRECTORA)
Hello! Jo soc la Maria, la directora i responsable del centre de My English House Montcada. La meva vocació sempre ha estat l'educació, soc graduada en Educació Infantil i Educació Especial, i he estat durant molts anys professora d'anglès. El meu treball en My English House Montcada és fer que tot funcioni i que tot vagi bé, donant-li a les famílies un servei i una atenció totalment personal i familiar. Per a mi el més important, són els nostres alumnes i la seva educació.
Mar_Montcada
MAR TEACHER
Hi, I'm Mar, I'm 21 years old and I'm studying Primary Education in English. I learned English by watching TV and listening to English music. During the year I am an English teacher and in the summer I work as a Ropes Director and Camp Coordinator at a sports camp in Connecticut, USA. I love working in education and what better way to do it than being part of the Mr. My english house family!

Hola, sóc la Mar, tinc 21 anys i estic estudiant Educació Primària en anglès. Vaig aprendre anglès mirant la televisió i escoltant música anglesa. Durant l'any sóc professora d'anglès i a l'estiu treballo com a directora de cordes i coordinadora de campaments en un campament esportiu a Connecticut, EUA. M'encanta treballar en educació i quina millor manera de fer-ho que formar part de la família de Mr. My English house!
Paula_Montcada
PAULA TEACHER:
Hello! My name is Paula and I am an English teacher. My parents are also English teachers, so that made the language a priority on my education. I began my career tutoring teenagers who hated English and had no hope for themselves, but despite the difficulties, we changed that. I love helping my students to understand the logics behind every grammar rule and working on their expression (spoken and written). I love playing games and telling stories so the contents can be absorbed by having fun. No one likes difficulty. My job consists on making hard things easy for my students and encouraging them to be confident on their English skills.

Hola! Em dic Paula i sóc professora d'anglès. Els meus pares també són professors d'anglès, de manera que l'idioma era una prioritat en la meva educació. Vaig començar la meva carrera tutoritzant adolescents que odiaven l'anglès i que no tenien esperança per ells mateixos, però malgrat les dificultats, això ho vam canviar. M'encanta ajudar els meus alumnes a entendre les lògiques darrere de cada regla gramatical i treballar la seva expressió (parlada i escrita). M'encanta jugar i explicar històries perquè els continguts es puguin absorbir divertint-me. A ningú li agrada la dificultat. La meva feina consisteix a facilitar les coses difícils als meus alumnes i animar-los a tenir confiança en les seves habilitats d'anglès.
GEMMA TEACHER:
Hello!! I'm Gemma, one of the teachers at My English House Montcada. I am 23 years old and have a lot of experience with the little ones in the house!! I recently finished my degree in Primary Education, specializing in special education. I have liked children since I was very young. I've always been clear about what my goals were and one of them was to be able to enjoy myself with the little ones, that's why teaching and educating is what I'm most passionate about. In the classroom, apart from being a teacher, I like to feel a bit like another student and to be able to participate in every activity and make the classroom shame non-existent.

Hello!! Soc la Gemma, una de les teachers de My English House Montcada. Tinc 23 anys i amb molta experiència amb els petits de la casa!! Fa res he acabat la carrera d'Educació Primària, especialitzada en educació especial. Des de ben petita m'han agradat molt els nens. Sempre he tingut clar quins eren els meus objectius i un d'ells era poder gaudir amb els petits, és per això que ensenyar i educar és el que més m'apassiona. A la classe a part de ser mestra, m'agrada sentir-me una mica com una alumna més i poder participar en cada activitat i fer que dins l'aula la vergonya no existeixi.

Uneix-te a la família My English House.
Demana ara la teva plaça!

Volver arriba